Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Portal dla osób
z niepełnosprawnością
oraz pracodawców

Pochodzi z Jaworzna. Absolwent politologii Uniwersytetu Śląskiego...
Magda jest absolwentką polonistyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach...
Krzysztof Wostal . Mieszkaniec Katowic, przedsiębiorca i społecznik, a prywatnie podróżnik...
Karolina Kozłowska jest absolwentką katowickiej Akademii Wychowania Fizycznego na kierunku fizjoterapia...
Marcin pochodzi z Mizerowa- małej miejscowości pod Pszczyną. Z zawodu jest stolarzem...

Baza Ofert Pracy

 • Znajdź ofertę pracy dla siebie!
 • Zamieść ofertę pracy!

Baza CV

 • Zamieść swoje CV!
 • Znajdź pracownika!

» Ulgi pocztowe

Wszystkie placówki, które świadczą powszechne usługi pocztowe w naszym kraju mają obowiązek:

 

 • organizacji pracy swoich placówek w taki sposób aby umożliwić osobom poruszającym się za pomocą wózka inwalidzkiego korzystanie z usług świadczonych przez te placówki;
 • tworzenia  w placówkach pocztowych odpowiednio oznakowanych stanowisk obsługi osób niepełnosprawnych;
 • umieszczania nadawczych skrzynek pocztowych  w taki sposób i w takim miejscu aby umożliwić korzystanie z nich osobie niepełnoprawnej, poruszającej się za pomocą wózka inwalidzkiego, w szczególności nadawczych skrzynek pocztowych instalowanych w placówce pocztowej lub na nieruchomości użytkowanej przez te placówkę;


Doręczanie i przyjmowanie przesyłek

 

 • Osoby z uszkodzeniami narządu ruchu powodującym konieczność korzystania z wózka inwalidzkiego, jak też osoby niewidome lub ociemniałe mogą mieć dostarczane bez pobierania dodatkowych opłat przesyłki listowe, przesyłki rejestrowane, w tym z zadeklarowaną wartością oraz kwoty pieniężne określone w przekazach pocztowych. Aby skorzystać z takiej możliwości należy wypełnić odpowiedni wniosek w swojej placówce pocztowej.
 • Placówki pocztowe mają również obowiązek przyjmować od osoby niepełnosprawnej w miejscu jej zamieszkania prawidłowo opłaconej przesyłki niebędącej przesyłką rejestrowaną.

Zwolnienie z opłat dla osób niewidomych lub ociemniałych


Osoba niewidoma lub ociemniała jest zwolniona od opłaty pocztowej za przyjęcie i doręczenie przesyłki niebędącej przesyłką najszybszej kategorii, tego rodzaju i tej samej masy lub innej cechy od której jest uzależniona wysokość opłaty, ustalonej w obowiązującym cenniku powszechnych usług pocztowych operatora publicznego. Zwolnienie to dotyczy przesyłek nadanych przez:

 

 • osobę legitymującą się orzeczeniem właściwego organu orzekającego o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z tytułu uszkodzenia narządu wzroku i adresowanych do biblioteki lub organizacji osób niewidomych lub ociemniałych bądź do organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych,
 • bibliotekę, organizację osób niewidomych lub ociemniałych bądź organizacje, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych, i adresowana do osoby niewidomej lub ociemniałej,
 • osobę niewidomą lub ociemniałą bądź skierowaną do tej osoby zawierającą wyłącznie informacje utrwalone pismem wypukłym

Zwolnienie, o którym piszemy nie obejmuje opłaty za potwierdzenie odbioru przesyłki rejestrowanej.


Podstawa prawna – ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z dnia 29 grudnia 2012 r. poz. 1529 ze zm.).

O serwisie


Portal powstał dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
EFS śląskie Województwo Śląskie Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach EFS

Projekt graficzny i wykonanie serwisu: Art4net s.c.