Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Portal dla osób
z niepełnosprawnością
oraz pracodawców

Pochodzi z Jaworzna. Absolwent politologii Uniwersytetu Śląskiego...
Magda jest absolwentką polonistyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach...
Krzysztof Wostal . Mieszkaniec Katowic, przedsiębiorca i społecznik, a prywatnie podróżnik...
Karolina Kozłowska jest absolwentką katowickiej Akademii Wychowania Fizycznego na kierunku fizjoterapia...
Marcin pochodzi z Mizerowa- małej miejscowości pod Pszczyną. Z zawodu jest stolarzem...

Baza Ofert Pracy

 • Znajdź ofertę pracy dla siebie!
 • Zamieść ofertę pracy!

Baza CV

 • Zamieść swoje CV!
 • Znajdź pracownika!

» Zakłady Pracy Chronionej

Co zrobić by uzyskać status Zakładu Pracy Chronionej?

By stać się Zakładem Pracy Chronionej pracodawca musi spełnić następujące warunki:

 

 • prowadzić działalność gospodarczą przez co najmniej 12 miesięcy,
 • zatrudniać minimum 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy,
 • przez okres 6 miesięcy utrzymać wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości

- co najmniej 50%, w tym co najmniej 20% ogółu zatrudnionych stanowić muszą osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
- co najmniej 30% niewidomych lub psychicznie chorych, albo upośledzonych umysłowo zaliczonych do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;

 • odpowiednio przystosować obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy w szczególności muszą one być zgodne z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uwzględniać potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich,
 • zapewnić doraźną i specjalistyczną opiekę medyczna, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne.


Status Zakładu Pracy Chronionej jest nadawany pracodawcy w formie decyzji administracyjnej wojewody.


Warto wiedzieć, że:
• pracodawcy, którzy uzyskali status zakładu pracy chronionej do dnia 31 grudnia 2011 r. są zobligowani do dostosowania (zwiększenia) wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ciągu 6 miesięcy, czyli do 30 czerwca 2012 r.


W związku z koniecznością zapewnienia odpowiednich warunków, w tym opieki medycznej i usług rehabilitacyjnych pracodawca, który ma status zakładu pracy chronionej tworzy zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Środki Funduszu są przeznaczane na finansowanie zadań związanych z rehabilitacją leczniczą, zawodową i społeczną.

Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych powstaje ze zwolnień od podatków i opłat, w tym:

 

 • środki uzyskane z tytułu zwolnień z części zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych przekazywane są w 60% na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, natomiast pozostałe 40% przekazywane jest na PFRON.
 • środki uzyskane z tytułu zwolnień z pozostałych podatków i opłat przez pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej zatrudniających, co najmniej 30% osób niewidomych lub psychicznie chorych, albo upośledzonych umysłowo zaliczonych do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności w 90% zasilają zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, natomiast pozostałe 10% przekazywane jest na PFRON.


Warto wiedzieć, że:

 • jeśli środki zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych pochodzące ze zwolnień uzyskanych w danym roku kalendarzowym nie zostaną wykorzystane w terminie do dnia 31 grudnia następnego roku, są wpłacane do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
O serwisie


Portal powstał dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
EFS śląskie Województwo Śląskie Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach EFS

Projekt graficzny i wykonanie serwisu: Art4net s.c.