Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Portal dla osób
z niepełnosprawnością
oraz pracodawców

Pochodzi z Jaworzna. Absolwent politologii Uniwersytetu Śląskiego...
Magda jest absolwentką polonistyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach...
Krzysztof Wostal . Mieszkaniec Katowic, przedsiębiorca i społecznik, a prywatnie podróżnik...
Karolina Kozłowska jest absolwentką katowickiej Akademii Wychowania Fizycznego na kierunku fizjoterapia...
Marcin pochodzi z Mizerowa- małej miejscowości pod Pszczyną. Z zawodu jest stolarzem...

Baza Ofert Pracy

 • Znajdź ofertę pracy dla siebie!
 • Zamieść ofertę pracy!

Baza CV

 • Zamieść swoje CV!
 • Znajdź pracownika!

» Psy asystujące

Zdjęcie

arch. Alteri

Pies asystujący to odpowiednio przeszkolony pies, który ułatwia osobie niepełnosprawnej aktywne uczestnictwo w życiu społecznym. Taki czworonóg pozwala osobie niepełnosprawnej pokonywać bariery życia codziennego, tym samym daje poczucie dużej niezależności.

Pies asystujący towarzyszy przede wszystkim osobom niewidomym, niedowidzącym, coraz częściej również osobom niepełnosprawnym ruchowo. Pomaga niepełnosprawnym w wielu codziennych czynnościach, m.in. podaje upuszczone przedmioty, gasi i zapala światło, zamyka i otwiera szuflady oraz drzwi czy też asystuje przy ubieraniu.

Gdzie osoba niepełnosprawna może wejść z psem?
Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (…), osoby niepełnosprawne mają prawo wstępu z psem asystującym do większości budynków użyteczności publicznej.


Do obiektów tych zaliczymy budynki:

 • administracji publicznej,
 • wymiaru sprawiedliwości,
 • kultury,
 • oświaty,
 • szkolnictwa wyższego,
 • nauki,
 • opieki zdrowotnej,
 • opieki społecznej i socjalnej,
 • obsługi bankowej,
 • handlu,
 • gastronomii,
 • usług,
 • turystyki,
 • sportu,
 • obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym,
 • świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych,
 • innych ogólnodostępnych budynków przeznaczonych do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynków biurowych i socjalnych.

Osoba niepełnosprawna nie może natomiast wejść z psem asystującym do obiektów sakralnych. Tłumaczy się to tym, iż w wielu wyznaniach i Kościołach nie powinno się ingerować w rytualny charakter zachowania w świątyniach.

Jak rozpoznać psa asystującego?
Pies asystujący powinien być wyposażony w specjalną uprząż. Nie musi być trzymany na smyczy, ani nosić kagańca. Wybierając się do budynków użyteczności publicznej, właściciel powinien zadbać o to, aby mieć przy sobie certyfikat potwierdzający status psa asystującego oraz zaświadczenie o szczepieniach weterynaryjnych.

Zwolnienie z opłaty
Dodatkową pomocą dla osób niepełnosprawnych jest zwolnienie ich z opłaty za posiadanie psa asystującego.

Odpowiedzialność za szkody

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez psa asystującego ponosi jego właściciel. Odpowiedzialność ta jest pełna i nie zależy od tego, czy dany czyn był zawiniony, czy też nie.


Gdzie można pozyskać psa asystenta?
Najczęściej pomocy w takiej postaci udzielają organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia itp.). Polecamy strony www:


http://alteri.pl/


http://www.pomocnalapa.pl/


Dofinansowanie certyfikatu psa asystującego


Podmiot uprawniony do wydawania certyfikatów (podmiot prowadzący szkolenia psów asystujących wpisany do odpowiedniego rejestru prowadzonego przez Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych) może złożyć wniosek o refundację kosztów wydania certyfikatu psa asystującego do Prezesa Zarządu Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Finansowanie odbywa się na podstawie oświadczenia podmiotu uprawnionego do wydawania certyfikatów o faktycznie poniesionych kosztach wydania certyfikatu.
Wysokość finansowania jednego certyfikatu nie może przekroczyć kwoty 630 zł.
Wniosek taki należy złożyć nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia wydania certyfikatu.
Wzór wniosku o finansowanie jest określony w załączniku do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego.

Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
O serwisie


Portal powstał dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
EFS śląskie Województwo Śląskie Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach EFS

Projekt graficzny i wykonanie serwisu: Art4net s.c.