Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Portal dla osób
z niepełnosprawnością
oraz pracodawców

Pochodzi z Jaworzna. Absolwent politologii Uniwersytetu Śląskiego...
Magda jest absolwentką polonistyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach...
Krzysztof Wostal . Mieszkaniec Katowic, przedsiębiorca i społecznik, a prywatnie podróżnik...
Karolina Kozłowska jest absolwentką katowickiej Akademii Wychowania Fizycznego na kierunku fizjoterapia...
Marcin pochodzi z Mizerowa- małej miejscowości pod Pszczyną. Z zawodu jest stolarzem...

Baza Ofert Pracy

 • Znajdź ofertę pracy dla siebie!
 • Zamieść ofertę pracy!

Baza CV

 • Zamieść swoje CV!
 • Znajdź pracownika!

» Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne

Osoba niepełnosprawna prowadząca działalność gospodarczą
Osoba niepełnosprawna prowadząca działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej może uzyskać ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) refundację składek na ubezpieczenia:

 • emerytalne
 • rentowe

Warunkiem uzyskania wsparcia jest brak zaległości w zobowiązaniach wobec Funduszu przekraczających ogółem kwotę 100 zł i terminowe opłacania składek za dany okres.

Kwota refundacji zależy od stopnia niepełnosprawności i wynosi:

 • 100% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w przypadku osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;
 • 60 % kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
 • 30% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w przypadku osób zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.Jak wygląda procedura ubiegania się o wsparcie?

Osoba uprawniona, która zamierza starać się o refundację składek na ubezpieczenia społeczne powinnna zarejestrować się i złożyć odpowiedni wniosek w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Rejestracji dokonuje się przy składaniu wniosku po raz pierwszy, co wymaga przekazania łącznie z formularzem wniosku dodatkowych informacji o wnioskodawcy (nazwa, adres, NIP, REGON itd.). Pełny wykaz informacji, które należy złożyć, aby dokonać rejestracji, znajduje się w zakładce „Rejestracja osób niepełnosprawnych wykonujących działalność gospodarczą” na stronie internetowej www.pfron.org.pl.
Wniosek można złożyć drogą elektroniczną lub w postaci dokumentu pisanego.

Wniosek musi zostać złożony w terminie do ostatniego dnia miesiąca, w którym upłynął termin do opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne (zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych). Kwota refundacji jest przekazywana w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez PFRON kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku.

Niepełnosprawny rolnik lub rolnik zobowiązany do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika


Niepełnosprawny rolnik lub rolnik zobowiązany do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika może uzyskać ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) refundację składek na ubezpieczenie społeczne rolników:

 • emerytalno-rentowe
 • wypadkowe,
 • chorobowe,
 • macierzyńskie


Warunkiem uzyskania wsparcia jest brak zaległości w zobowiązaniach wobec Funduszu przekraczających ogółem kwotę 100 zł i terminowe opłacania składek za dany okres.

Wysokość składek jest naliczana i opłacana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Jak wygląda procedura ubiegania się o wsparcie?

Osoba uprawniona która zamierza starać się o refundację składek na ubezpieczenia społeczne powinna zarejestrować się i złożyć odpowiedni wniosek w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Rejestracji dokonuje się przy składaniu wniosku po raz pierwszy, co wymaga przekazania łącznie z formularzem wniosku dodatkowych informacji o wnioskodawcy (imię, nazwisko, adres, NIP, PESEL itd.). Pełny wykaz informacji, które należy złożyć, aby dokonać rejestracji, znajduje się w zakładce "Rejestracja niepełnosprawnego rolnika lub rolnika zobowiązanego do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika" na stronie internetowej www.pfron.org.pl.
Wniosek można złożyć drogą elektroniczną lub w postaci dokumentu pisanego.
Wniosek musi zostać złożony w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym terminowo dokonał zapłaty składek za dany kwartał (zgodnie z przepisami o ubezpieczeniu społecznym rolników). Kwota refundacji jest przekazywana w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez PFRON kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku.

Ważne!


Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne stanowi pomoc de minimis.

O serwisie


Portal powstał dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
EFS śląskie Województwo Śląskie Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach EFS

Projekt graficzny i wykonanie serwisu: Art4net s.c.