Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Portal dla osób
z niepełnosprawnością
oraz pracodawców

Pochodzi z Jaworzna. Absolwent politologii Uniwersytetu Śląskiego...
Magda jest absolwentką polonistyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach...
Krzysztof Wostal . Mieszkaniec Katowic, przedsiębiorca i społecznik, a prywatnie podróżnik...
Karolina Kozłowska jest absolwentką katowickiej Akademii Wychowania Fizycznego na kierunku fizjoterapia...
Marcin pochodzi z Mizerowa- małej miejscowości pod Pszczyną. Z zawodu jest stolarzem...

Baza Ofert Pracy

  • Znajdź ofertę pracy dla siebie!
  • Zamieść ofertę pracy!

Baza CV

  • Zamieść swoje CV!
  • Znajdź pracownika!

» Jak odwołać się od wydanego orzeczenia?

Pierwsza instancja


Osoba, której wydano orzeczenie o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia złożyć odwołanie do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Odwołanie składa się za pośrednictwem właściwego zespołu powiatowego, który wydał orzeczenie.
Powiatowy zespół do którego wpłynęło odwołanie:

  • przesyła odwołanie w terminie 7 dni od jego otrzymania do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności lub
  • w okresie tych 7 dni ma prawo do samokontroli zaskarżonego orzeczenia. Oznacza to, że zespół powiatowy może uznać, iż odwołanie jest zasadne i uchyla lub zmienia zaskarżone orzeczenie.

Druga instancja


Odwołanie przysługuje również od orzeczenia wydanego w drugiej instancji przez wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. Osoba zainteresowana składa odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia. Odwołanie to wnosi się za pośrednictwem wojewódzkiego zespołu, który orzeczenie wydał. W tym przypadku również ma on prawo do samokontroli i uchylenia lub zmiany uprzednio wydanego orzeczenia.


Ważne!
Postępowanie sądowe w sprawach odwołań jest zwolnione od kosztów i opłat sądowych.W przypadku orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień postępowanie jest jednoinstancyjne tzn. od wydanego przez powiatowy zespół orzeczenia nie przysługuje odwołanie.





O serwisie


Portal powstał dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
EFS śląskie Województwo Śląskie Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach EFS

Projekt graficzny i wykonanie serwisu: Art4net s.c.