Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Portal dla osób
z niepełnosprawnością
oraz pracodawców

Pochodzi z Jaworzna. Absolwent politologii Uniwersytetu Śląskiego...
Magda jest absolwentką polonistyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach...
Krzysztof Wostal . Mieszkaniec Katowic, przedsiębiorca i społecznik, a prywatnie podróżnik...
Karolina Kozłowska jest absolwentką katowickiej Akademii Wychowania Fizycznego na kierunku fizjoterapia...
Marcin pochodzi z Mizerowa- małej miejscowości pod Pszczyną. Z zawodu jest stolarzem...

Baza Ofert Pracy

 • Znajdź ofertę pracy dla siebie!
 • Zamieść ofertę pracy!

Baza CV

 • Zamieść swoje CV!
 • Znajdź pracownika!

» Zalety i wady

Jaką formę zatrudnienia wybrać, aby minimalizować wady a „eksponować” zalety danej formy?
Niestety, nie uda się jednoznacznie powiedzieć, która z umów jest najbardziej opłacalna dla pracodawcy, a która najwygodniejsza dla pracownika.

Każda z podanych form dotyka innych uwarunkowań i okoliczności oraz dotyczy różnych warunków świadczenia pracy. Ważne jest jednak to, że w niemal każdym zakładzie pracy można zastosować jakąś alternatywną formę zatrudnienia, która przyniesie wymierne korzyści obu stronom stosunku pracy.

Zalety z zastosowania alternatywnych form zatrudnienia:

 • dla osób bezrobotnych, osób starszych oraz osób niepełnosprawnych alternatywne formy zatrudnienia są formą aktywizacji zawodowej, formy te ułatwiają wejście na rynek pracy;
 • możliwość dostosowania czasu pracy pracownika do indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy;
 • możliwość dostosowywania liczby osób zatrudnionych w firmie do zmieniających się warunków, w których funkcjonuje przedsiębiorstwo;
 • obniżanie kosztów pracy związanych z obciążeniami publiczno-prawnymi wynagrodzeń, kosztów ponoszonych na tworzenie nowych stanowisk pracy i utrzymania dotychczasowych;
 • redukcja kosztów funkcjonowania firmy, m.in. poprzez stałe zlecenie na zewnątrz świadczenia usług w zakresie obsługi prawnej, księgowej czy szkoleniowej;
 • zmniejszenie obciążeń związanych z prowadzeniem spraw kadrowo-płacowych, w związku z mniejszą liczbą zatrudnionych pracowników na umowę o pracę;
 • ograniczenie kosztów związanych z poszukiwaniem, selekcją, rekrutacją i szkoleniem nowych pracowników;
 • formy te pozwalają utrzymać lub wygenerować wzrost jakości pracy;
 • firmy zwiększają produktywność zatrudnienia a przez to rośnie ich konkurencyjność na rynku;
 • lepsze wykorzystanie potencjału zatrudnianego personelu;
 • możliwość współpracy z wysoko wykwalifikowanymi specjalistami w różnych dziedzinach, z całego kraju jak również z zagranicy;
 • pracodawca ponosząc koszt jednego stanowiska – jednego etatu, zyskuje doświadczenie i wiedzę kilku osób;
 • łatwość rozwiązywania stosunków pracy, często bez obowiązku podawania przyczyny wypowiedzenia;
 • zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy mają wszelkie prawa i obowiązki pracownicze wynikające z Kodeksu pracy i innych przepisów;
 • elastyczne formy zatrudniania są atrakcyjne dla pracowników, którzy muszą zapewnić opiekę członkom swojej rodziny, pozwalają godzić prace z obowiązkami rodzicielskimi;
 • pracownicy mogą wykonywać pracę u kilku pracodawców, mają możliwość dostosowania czasu pracy do swoich potrzeb;
 • pracownicy mają swobodę wyboru rodzaju i miejsca wykonywania pracy;
 • pracownicy mają szanse na uzyskanie równowagi pomiędzy życiem osobistym i zawodowym;
 • często dla młodych pracowników formy te są możliwością zdobycia doświadczenia i nowych umiejętności.Wady z zastosowania elastycznych form zatrudnienia:

 • brak bezpieczeństwa trwałości pracy ze strony pracownika - większa fluktuacja personelu;
 • brak ochrony prawnej stałości wynagrodzenia;
 • dużym obciążeniem mogą być dla pracownika koszty na sfinansowanie szkoleń niezbędnych do podjęcia pracy;
 • brak możliwości, w wielu przypadkach elastycznych form zatrudnienia, korzystania z uprawnień pracowniczych;
 • kolidowanie wykonywania pracy w domu z życiem prywatnym;
 • pracodawca ma ograniczone zaufanie do pracowników wykonujących prace poza siedzibą pracodawcy;
 • konieczność częstszego szkolenia i wdrażania nowych pracowników;
 • mała, a nawet brak więzi wśród pracowników;
 • trudności z koordynacją merytoryczną i czasową wykonywanych prac.O serwisie


Portal powstał dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
EFS śląskie Województwo Śląskie Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach EFS

Projekt graficzny i wykonanie serwisu: Art4net s.c.