Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Portal dla osób
z niepełnosprawnością
oraz pracodawców

Pochodzi z Jaworzna. Absolwent politologii Uniwersytetu Śląskiego...
Magda jest absolwentką polonistyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach...
Krzysztof Wostal . Mieszkaniec Katowic, przedsiębiorca i społecznik, a prywatnie podróżnik...
Karolina Kozłowska jest absolwentką katowickiej Akademii Wychowania Fizycznego na kierunku fizjoterapia...
Marcin pochodzi z Mizerowa- małej miejscowości pod Pszczyną. Z zawodu jest stolarzem...

Baza Ofert Pracy

  • Znajdź ofertę pracy dla siebie!
  • Zamieść ofertę pracy!

Baza CV

  • Zamieść swoje CV!
  • Znajdź pracownika!

» Czym są alternatywne formy zatrudnienia?

W kodeksie pracy do tej pory nie funkcjonuje taki termin, jednak sformułowanie alternatywne formy zatrudnienia jest niezwykle popularne w wielu strategiach oscylujących wokół problematyki rynku pracy, jest także bardzo powszechne w literaturze socjologicznej oraz w potocznym „języku pracowniczym” wśród pracodawców i pracobiorców.

Ten pozornie nieczytelny zwrot dotyczy form zatrudnienia – każdych innych niż praca standardowa wykonywana na pełnym etacie na podstawie umowy zawartej na czas nieokreślony w pełnym wymiarze godzin. Alternatywne formy zatrudnienia charakteryzują się więc elastycznością czasu i miejsca pracy, formy stosunku pracy, formy relacji pracownika z pracodawcą, wynagrodzenia i zakresu pracy. Przy czym należy pamiętać, że ta „elastyczność” definiowana jest, jako zdolność przystosowania się do nowych warunków przez obydwie strony „umowy o pracę”. Indywidualna regulacja czasu i miejsca pracy wynika głównie z sytuacji osobistej i zdrowotnej potencjalnego pracobiorcy. Alternatywne formy zatrudnienia kojarzone są często z pracobiorcami dotkniętymi różnoraką niepełnosprawnością.


Alternatywa, na co? … na zatrudnienie “etatowe” ?


Praca na tak zwany „etat” jest dość powszechnym określeniem zatrudnienia w ramach umowy o pracę na bazie, której pracodawca i pracobiorca pozostają w ścisłej zależności, co do czasu i miejsca wykonywania pracy oraz sposobu i terminu. Praca taka ma sporo konotacji społecznych, otóż często postrzegana jest jako standard zatrudnienia w sektorze państwowym, przeciwnie do sektora niepublicznego, który jest silnie uwarunkowany szeregiem mechanizmów rynkowych. Często zatrudnienie „na pełny etat” jest bardzo kosztownym rozwiązaniem dla pracodawcy, gdyż musi ponieść wiele różnych obciążeń od rekrutacji poprzez koszty socjalne do kosztów selekcji czy też zwolnienia. Tak, więc alternatywą są formy zatrudnienia oscylujące wokół innych regulacji … elastycznych, ale i zarazem równie bezpiecznych.


Te „alternatywne” i „elastyczne” regulacje są od lat przedmiotem zainteresowania Komisji Europejskiej, która promuje model „flexicurity” rozumiany, jako zintegrowana strategia równoczesnego zwiększania elastyczności i bezpieczeństwa rynku pracy. Uznaje się, iż stosowanie przez pracodawców elastycznego – alternatywnego zatrudnienia może stanowić element wsparcia firm w czasach kryzysu. Obecnie, coraz więcej przedsiębiorstw rozwija alternatywne możliwości pracy dla zatrudnienia nowych pracowników. Nowym powszechnym standardem staje się, więc indywidualne podejście pracodawców do pracowników i proponowanie im odpowiednio dopasowanych kryteriów zatrudnienia.

O serwisie


Portal powstał dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
EFS śląskie Województwo Śląskie Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach EFS

Projekt graficzny i wykonanie serwisu: Art4net s.c.