Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Portal dla osób
z niepełnosprawnością
oraz pracodawców

Pochodzi z Jaworzna. Absolwent politologii Uniwersytetu Śląskiego...
Magda jest absolwentką polonistyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach...
Krzysztof Wostal . Mieszkaniec Katowic, przedsiębiorca i społecznik, a prywatnie podróżnik...
Karolina Kozłowska jest absolwentką katowickiej Akademii Wychowania Fizycznego na kierunku fizjoterapia...
Marcin pochodzi z Mizerowa- małej miejscowości pod Pszczyną. Z zawodu jest stolarzem...

Baza Ofert Pracy

  • Znajdź ofertę pracy dla siebie!
  • Zamieść ofertę pracy!

Baza CV

  • Zamieść swoje CV!
  • Znajdź pracownika!

» Aktualności

Komu pomoże PFRON w ramach nowego programu pomocowego?

PFRON uruchomił realizację nowego programu pomocowego dla osób z niepełnosprawnością w związku ze stanem epidemii w Polsce spowodowanego COVID-19. O wsparcie finansowe mogą ubiegać się także samorządy.

Pomoc dla osób indywidualnych

O pomoc mogą ubiegać się:

·         osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;

·         dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16. roku życia.

Wsparcie PFRON skierowane jest do osób z niepełnosprawnością, które na skutek zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii straciły w okresie od 9 marca 2020 r. do 4 września 2020 r. możliwość korzystania, przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych, z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Pomoc będzie polegała na dofinansowaniu kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.

 

Dla kogo:

·         uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej;

·         uczestnicy  środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;

·         podopieczni dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;

·         podopieczni placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

·         uczestnicy programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON, którzy w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;

·         pełnoletni (od 18 do 25 roku życia) uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;

·         pełnoletni (od 18 do 24 roku życia) wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

Wysokość wsparcia

Kwota wsparcia to 500 zł miesięcznie na jedną osobę z niepełnosprawnością. Pomoc będzie przyznana na maksymalnie 3 miesiące. W każdym miesiącu musi być brak możliwości zapewnienia opieki przez co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych.

 

Uwaga!

Świadczenie nie będzie przysługiwać za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Kto realizuje program

Samorządy będą realizować program i pomoc dla osób z niepełnosprawnością będzie możliwa na terenie tych samorządów, które przystąpią do programu. Samorządy wyznaczą jednostkę, która będzie realizować to zadanie, najczęściej będzie to prawdopodobnie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. To ta jednostka będzie rozpatrywać wnioski i podejmować decyzję o przyznaniu świadczenia w ramach programu PFRON.

Osoby indywidualne będą mogły składać wnioski elektronicznie do oddziału PFRON właściwego dla swego miejsca zamieszkania od 10 kwietnia przez cały czas aż do 4 września 2020 r.

W imieniu osób niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie z wnioskiem mogą wystąpić opiekunowie prawni tych osób.

Jak złożyć wniosek

Wnioski od 10 kwietnia można złożyć elektronicznie przez System Obsługi Wsparcia.

 

W przypadku braku możliwości skorzystania z Systemu SOW dopuszczalny jest inny sposób złożenia wniosku (np. osobiście, drogą pocztową lub elektronicznie). W takim przypadku wzór wniosku należy pobrać ze strony Funduszu.

PFRON informuje, że możliwość złożenia wniosku w systemie SOW mają również osoby, które nie posiadają profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego, wystarczy założyć konto w systemie.

 

Więcej informacji o programie na stronie PFRON.

 

Informacja dla samorządów

Samorządy, które chcą zgłosić się do powyższego programu, mogą składać wnioski do PFRON od 10 kwietnia do 15 września 2020 r. w trybie ciągłym. W ramach środków przewidzianych na realizację tego modułu programu finansowane są również wydatki samorządów powiatowych ponoszone na obsługę (do wysokości 2,5% środków przekazanych samorządom powiatowym).

 

Więcej informacji na stronie PFRON.

Pomoc PFRON dla samorządów

W ramach innego modułu programu pomocowego samorządy mogą uzyskać z PFRON pomoc finansową do 100 tys. zł. Pomoc ta udzielana jest w formie refundacji części wydatków poniesionych przez samorządy powiatowe na wsparcie dla osób z niepełnosprawnością w związku ze stanem epidemii w Polsce.

Samorządy mogą wnioskować o środki do 15 września 2020 r. w trybie ciągłym, może ona wynieść maksymalnie 50% poniesionych przez samorząd wydatków, ale nie więcej niż 100 000 zł.

 

Więcej informacji na stronie PFRON.

 

Źródło: http://www.niepelnosprawni.pl

2020-04-03

O serwisie


Portal powstał dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
EFS śląskie Województwo Śląskie Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach EFS

Projekt graficzny i wykonanie serwisu: Art4net s.c.