Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Portal dla osób
z niepełnosprawnością
oraz pracodawców

Pochodzi z Jaworzna. Absolwent politologii Uniwersytetu Śląskiego...
Magda jest absolwentką polonistyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach...
Krzysztof Wostal . Mieszkaniec Katowic, przedsiębiorca i społecznik, a prywatnie podróżnik...
Karolina Kozłowska jest absolwentką katowickiej Akademii Wychowania Fizycznego na kierunku fizjoterapia...
Marcin pochodzi z Mizerowa- małej miejscowości pod Pszczyną. Z zawodu jest stolarzem...

Baza Ofert Pracy

 • Znajdź ofertę pracy dla siebie!
 • Zamieść ofertę pracy!

Baza CV

 • Zamieść swoje CV!
 • Znajdź pracownika!

» Aktualności

Wyższe kwoty, finansowanie nowych zadań. „Aktywny samorząd” po konsultacjach społecznych

Do 11 marca 2019 r. samorządy powiatowe mogą występować do PFRON o przyznanie środków finansowych na realizację programu „Aktywny samorząd”, w ramach którego realizowane jest na poziomie lokalnym wsparcie dla osób z niepełnosprawnością. Obecną edycję programu zmodyfikowano w oparciu o sygnały od osób z niepełnosprawnością.

Co przewiduje program „Aktywny samorząd”?

Moduł I programu „Aktywny samorząd”

Terminy rozpoczęcia składania wniosków w ramach „Aktywnego samorządu” w Module I ustala samorząd. Tam także można otrzymać formularze wniosków. Natomiast termin zakończenia przyjmowania wniosków w samorządach upływa 31 sierpnia 2019 r.

Obszar A – likwidacja bariery transportowej

Cztery zadania w tym obszarze dotyczą pomocy w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu oraz pomocy w uzyskaniu prawa jazdy dla osób z dysfunkcją narządu ruchu i słuchu.

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym

Pięć zadań tego obszaru dotyczy pomocy w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, dofinansowania do szkoleń w tym zakresie, pomocy w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu.

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się

Wsparcie obejmuje pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym; pomocy w zakupie oraz utrzymaniu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości.

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Wsparcie dotyczy dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką. Pomoc adresowana jest do osób ze znacznym lub z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowany do osób ze znacznym lub z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

Dotyczy uczniów szkoły policealnej, kolegium, szkoły wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu). Mogą skorzystać też doktoranci, którzy otworzyli przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.

Terminy rozpoczęcia składania wniosków w ramach „Aktywnego samorządu” w Module II ustala samorząd. Tam także można otrzymać formularze wniosków. Natomiast termin zakończenia przyjmowania wniosków w samorządach upływa:

 • 30 marca 2019 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019),
 • 10 października 2019 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020).

PFRON zwiększył kwoty wsparcia

PFRON informuje, że zwiększył kwoty dofinansowania w dotychczas realizowanych zadaniach:

 • zakup/montaż oprzyrządowania samochodu dla osoby z dysfunkcją narządu ruchu – z kwoty 8000 zł do 10000 zł,
 • pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B:
  • koszty kursu i egzaminów – z kwoty 1600 zł do 2100 zł,
  • pozostałe koszty uzyskania prawa jazdy (w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania Wnioskodawcy – koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – z kwoty 600 zł do 800 zł,
 • zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów i oprogramowania:
  • dla osoby niewidomej – z kwoty 20000 zł do 24000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie z kwoty 12000 zł do 15000 zł,
  • dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – z 8000 zł do 9000 zł,
 • pokrycie kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanego skutera/ wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – z 3000 zł do 3500 zł.

Finansowanie nowych zadań

W nowych zadaniach realizowanych w ramach „Aktywnego samorządu” maksymalne kwoty dofinansowań wynoszą:

 • pomoc w uzyskaniu prawa jazdy różnych kategorii:
  • dla kosztów kursu i egzaminów kategorii innej niż B – 3500 zł,
  • dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania Wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 800 zł,
  • dla kosztów usług tłumacza migowego – 500 zł,
 • zakup/ montaż oprzyrządowania samochodu dla osób z dysfunkcją słuchu – 4000 zł,
 • szkolenia z obsługi zakupionego sprzętu (osoby z dysfunkcją narządu słuchu) – 3000 zł,
 • zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów, oprogramowania dla osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 6000 zł,
 • zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów, oprogramowania dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 2500 zł,
 • utrzymanie sprawności technicznej sprzętu elektronicznego zakupionego w programie – 1500 zł,
 • zakup skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego – 5000 zł.

Wkład własny

W przypadku nowych zadań w Module I wyznaczono minimalny wymagalny udział własny:

 • zakup/montaż oprzyrządowania samochodu dla osób z dysfunkcją słuchu – 15 proc.,
 • pomoc w uzyskaniu prawa jazdy różnych kategorii – 25 proc.,
 • zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów, oprogramowania dla osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 30 proc.,
 • zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów, oprogramowania dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 10 proc.,
 • utrzymanie sprawności technicznej sprzętu elektronicznego zakupionego w ramach programu – 10 proc.,
 • zakup skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego – 35 proc.

Ważne terminy

 • 11 marca 2019 – do tego dnia samorządy mogą występować do PFRON o przyznanie środków w ramach „Aktywnego samorządu”.
 • 30 marca 2019 – termin zakończenia przyjmowania wniosków osób z niepełnosprawnością w samorządach w Module II o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/ akademickiego 2018/2019.
 • 10 października 2019 – termin zakończenia przyjmowania wniosków osób z niepełnosprawnością w samorządach w Module II o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/ akademickiego 2019/2020.
 • 4 grudnia 2019 – ostatni termin składania przez samorządy do PFRON dodatkowego zapotrzebowania na środki potrzebne na realizację programu „Aktywny samorząd”.

Szczegóły o uprawnionych do starania się o dofinansowanie w ramach „Aktywnego samorządu” oraz kwoty dofinansowań i warunki znaleźć można na stronie PFRON.

 

Źródło: http://www.niepelnosprawni.pl

2019-02-05

O serwisie


Portal powstał dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
EFS śląskie Województwo Śląskie Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach EFS

Projekt graficzny i wykonanie serwisu: Art4net s.c.